Seahawks Gdynia

Miesięczny raport z obecności w mediach

z okresu 01-31.01.2015

Niniejszy raport, opracowany przez Instytut Monitorowania Mediów, został oparty na przekazach prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych z okresu 01-31.01.2015 r. zgromadzonych dla zagadnień Seahawks Gdynia, Panthers Wrocław, Warsaw Eagles, Warsaw Sharks, Zagłębie Steelers. Raport prezentuje dynamikę zmian obecności w mediach, share of voice, najważniejsze źródła, autorów oraz najpopularniejsze kanały social media dla wszystkich wybranych zagadnień. Ponadto uwzględniono dane dotyczące ekwiwalentu reklamowego, pokazującego wartość przekazu liczoną w złotych. W badaniu zaprezentowano także wydźwięk przekazów we wszystkich mediach oraz oddzielnie w monitorowanych kanałach social media.
Miesięczna dynamika zmian obecności w mediach

Prasa

Internet

Social Media

TV

Radio
Suma
Seahawks Gdynia 10
+7
55
+22
103
+24
1
0
8
+8
177
+61
Panthers Wrocław 5
-4
51
+9
113
+57
4
+4
1
-1
174
+65
Warsaw Eagles 1
-4
17
-3
21
-8
0
0
1
+1
40
-14
Warsaw Sharks 1
+1
17
+6
68
+42
0
0
0
0
86
+49
Zagłębie Steelers 1
0
12
+6
35
+31
0
0
0
0
48
+37
Seahawks Gdynia – podsumowanie:
177 – tyle materiałów na temat analizowanego zagadnienia ukazało się w badanym okresie w monitorowanych mediach.
Wartość ekwiwalentu reklamowego z wszystkich mediów wyniosła w tym czasie: AVE= 369 313 zł.
plfa.pl - w tym medium ukazało się najwięcej publikacji.
To & Owo - to źródło wygenerowało najwyższy ekwiwalent reklamowy.
Marcin Rączka - to najbardziej aktywny autor w analizowanym czasie.
Udział procentowy w ogólnej liczbie publikacji
Udział w mediach

Top autorzy

Top źródła
Seahawks Gdynia Marcin Rączka plfa.pl
Panthers Wrocław Szczepan Radzki mmwroclaw.pl
Warsaw Eagles Bartłomiej Bator plfa.pl
Warsaw Sharks Anna Zalewska plfa.pl
Zagłębie Steelers Adam Doliba plfa.pl
Ekwiwalent reklamowy [zł]
Wydźwięk materiałów - wszystkie media
Wydźwięk przekazów w social media - udział procentowy
Top kanały social media
Suma
Seahawks Gdynia 96 2 3 101
Panthers Wrocław 93 7 6 106
Warsaw Eagles 20 1 0 21
Warsaw Sharks 62 5 1 68
Zagłębie Steelers 35 0 0 35